ייעול תהליכי רישוי בניה בחברות יזמיות

 • בית
 • >>
 • ייעול תהליכי רישוי בניה בחברות יזמיות

במסגרת עבודתי רבת שנים כמנהלת פרויקטים בניהול תכנון והליכים סטטוטוריים, למדתי את אופן ההתנהלות של ועדות התכנון, נחשפתי להלך הרוח המאפיין את מוסדות התכנון המתבטא לא פעם בעיכובים לא סבירים של בדיקות תכניות להיתר, ופינגפונג של דרישות לא הגיוניות מצד הרשויות.

ברבות השנים גיליתי כי גישה נכונה מקצועית ומסודרת, תוך הקפדה על רצף פעולות הנעשות בצורה עיקשת מסוגלות לגרום לפלאים באופן קידום ההיתר במינימום זמן על הצד הטוב ביותר.

איך מקצרים קבלת היתרי בניה?

חשיבות השאלה מאוד ברורה וקרובה לליבו של כל יזם בניה. קיצור זמן לקבלת היתר בניה ישפיע על כל הדינמיקה של הפרויקט , על התנהלות ומתן התחייבויות לבעלי הקרקע והדיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית, הרוכשים החדשים, מהלך השיווק וניהול תקציב. קבלת היתר בניה מתקצרת משמעותית בזכות הניסיון שלי בניהול פרויקטים , לדוג':

ניהול השיח המקצועי הנכון מול הרשויות, אשר כולל תאום מתווה, הצבת מטרת הפרויקט, תיעוד בכתב באמצעות פרוטוקולים, סיכומים והבטחות של הרשות, בניית קשרים ישירים מול כל הגורמים האחראים על מנת לקבל אישורם, מעקב וקידום בכל השלבים של מתן היתר בעזרת פגישות פרונטליות ומעקבים לביצוע משימות הרשות.

במקביל, ניהול הצוות התכנוני , קביעת לו"ז לביצוע המשימות, תאומים מול הרשויות, קיום ישיבות תכנון והוצאת סיכומים בהתאם לשלבי הפרויקט. קידום בדיקות וקבלת מענה מרשות המקומית לאורך כל שלבי הפרויקט.

למי אוכל לעזור?

לכל חברה יזמית המעוניינת לעשות סדר וניהול נכון לפרויקטים הקיימים במטרה לקדם אותם לקבלת היתרי בניה לשביעות רצון היזם, לקצר את לוחות הזמנים ולהתפנות לניהול החברה או לחברה המרחיבה את פעילותה בשוק ומעוניינת בבניית מערך רישוי מקצועי.

למה לפנות  דווקא אלי?

חשוב לי להבין את רצון היזם ולחתור למימושו באופן המיטבי תוך הקפדה מלאה על שקיפות מול הלקוח. אני רואה את תהליך הרישוי " מהסוף להתחלה", מדמיינת את דף ההיתר כבר בתכנון הראשוני וכך גם כל הלו"ז נבנה מתוך אמונה מלאה בקבלת היתר בהקדם האפשרי. אוהבת את העשייה שלי וצברתי המון ניסיון בעבודה בכל חלקי הארץ.

המחלקה שלי ערוכה לספק לך את השירות הטוב ביותר על מנת להצליח בג'ונגל של הרישוי הישראלי ולאפשר לך להמשיך לנהל ולהצמיח את החברה להישגים חדשים.

ליצירת קשר התקשר עכשיו 073-787-38-38 , office@afikim38.com

ויקי ריצנר, מנהלת תחום רישוי וניהול תכנון.

 

___________________________________________________________

להלן סל השירותים של אפיקים רישוי בניה :

שינוי תב"ע:

 • הבנת דרישות הלקוח ואיתור מסמכים הסטטוטוריים.
 • קיום ישיבת פרה רולינג בוועדה המקומית, קביעת קידום תכנית בסמכות הוועדה המקומית או המחוזית – קבלת סיכום.
 • מינוי צוות תכנוני ומעקב לעריכת בקשה בהתאם לנוהל מבא"ת
 • קידום שיבוץ התכנית לדיון בוועדה המקומית/ המחוזית להמלצה להפקדת תכנית, קבלת נסח פרסום ומעקב אחרי ביצוע הפרסום.
 • טיפול בהתנגדויות ומעקב לשיבוץ לוועדת משנה למתן תוקף לתכנית.
 • מעקב לביצוע פרסום ברשומות וקבלת תוקף לתכנית.
 • לאורך הפרויקט: מעקב למילוי כל הדרישות וקידום הבדיקות הנדרשות ע"י הוועדה המקומית/המחוזית בכל השלבים בהתאם למערכת מבא"ת, קיום פגישות ברשויות, הוצאת סיכומים ללקוח והצוות התכנוני , החתמה והגשה של תכניות ושאר החומרים הנדרשים ע"י הרשויות.

היתרי בניה:

 • בדיקה סטטוטורית: ביקור במקום הפרויקט, הגעה לרשות הרלוונטית לצורך בדיקת מסמכים הסטטוטוריים, היתרים קודמים ותב"עות.
 • תאום מול הרשות וליווי אדר' להגשת בקשה לתיק מידע.
 • קביעת צוות תכנוני ראשוני: תיאום יועצים או לחלופין היכרות פרונטלית עם צוות התכנון הקיים.
 • תאום מול רשויות וליווי צוות תכנוני בשלב בקרת תכן.
 • תיאום מול גורמים המאשרים והנחיית הצוות התכנוני להכנת תכנית הגשה לדיון ונספחים.
 • מעקב על בקשה ברישוי זמין יחד עם אדריכל הפרויקט, מענה בעת תקלות ושחרור פלונטרים מול רשויות.
 • מעקב מול הרשות לקביעת דיון בוועדה: קשר ישיר מול הגורם האחראי, הגעה לרשות.
 • עם קבלת החלטת וועדה – קביעת פגישה ברשות עם בודק התוכניות/ מנהל מח' ההנדסה בנוכחות אדר' הפרויקט לקבלת הנחיות תכנוניות ובדיקת תנאים להיתר – הורדת דרישות לא רלוונטיות.
 • היכרות פרונטלית עם גורמים המאשרים תנאים להיתר ברשות המקומית, למידת הדרישות.
 • יצירת קשר / פגישה פרונטלית עם כל הרשויות הרלוונטיות עבור קידום תנאים להיתר: כיבוי, הג"א, תאגיד המים, חח"י, בזק, משרד הבריאות וכו'.
 • עדכון לצוות התכנוני הכולל הנחיות ודרישות הרשויות והחלטת וועדה – קביעת לו"ז להשלמת תנאים להיתר.
 • קביעת פגישות יועצים ברשויות הרלוונטיות, קיום ישיבות יועצים לתאום תוכניות אצל הלקוח/ אדר' והוצאת סיכומי ישיבות.
 • הגשת תנאים להיתר בתאום עם יועצים והרשויות ומעקב לקבלת אישורים סופיים.
 • מעקב להגשת תנאים להיתר המאושרים לרשות המקומית וקבלת אגרות והיטלים.
 • מעקב להנפקת היתר וסבב חתימות, קבלת הנחיות לבניה וטופס אכלוס והעברתם ללקוח.
 • קבלת היתר חתום ברישוי זמין באמצעות אדר' העברתו ללקוח וצוות תכנוני.

טופס אכלוס:

 • ביקור בפרויקט, היכרות עם מנהלי הפרויקט, הערכת משך זמן משוער לאכלוס, וגיבוש לוחות זמנים.
 • היכרות עם מסמכים סטטוטוריים של הפרויקט, הבנת תוכניות ונספחי הפרויקט, היכרות עם הצוות התכנוני באמצעות פגישה משותפת באתר או בביקורם תקופתיים באתר.
 • פגישות במח' פיקוח על הבניה ושאר המחלקות המאשרות אכלוס ברשות המקומית, כיבוי והג"א לקבלת דרישותיהם העדכניות לאכלוס, העברתן למנהל אתר ויועצים הרלוונטיים בעדכון שוטף.
 • ריכוז אישורים ומסמכים הנדרשים ע"י הרשויות .
 • תאום ביקורת מוקדמת של מח' פיקוח על הבניה וכיבוי.
 • קביעת לו"ז בדיקות מעבדה בתאום עם מנהל אתר והגשת תוצאות לרשויות הרלוונטיות.
 • קביעות ביקורות יועצים, מחלקות הרשות המקומית ושאר הרשויות באתר בהתאם להתקדמות הבניה ובתאום עם לקוח/מנהל אתר עד קבלת האישורים הסופיים לאכלוס, קידום הנפקת טופס אכלוס.

תעודות גמר:

 • היכרות עם הפרויקט ואיתור כל המסמכים הסטטוטוריים.
 • ביקורת במח' פיקוח על הבניה וקבלת דרישותיהם למתן תעודת גמר.
 • החתמה של הצוות התכנוני בהתאם לדרישות הרשות המקומית ושאר הרשויות.
 • פניה וקיום ביקורות באתר של מח' פיקוח וכל הרשויות המאשרות.
 • פניה וקבלת אישורים של הרשויות המאשרות לתעודת גמר בהתאם לדרישות הרשות המקומית.
 • הגשת אישורים/מסמכים החתומים לרשות המקומית ומעקב לקבלת תעודת גמר.

רישיון עסק:

 • היכרות עם הפרויקט דרך ביקור במקום ואיתור מסמכים הסטטוטוריים ברשות המקומית.
 • קיום פגישה ברישוי עסקים וקבלת דרישות לרישיון העסק והפניות לרשויות נוספות.
 • קיום פגישות ברשויות וקבלת דרישתם למתן רישיון.
 • מינוי צוות תכנוני ומעקב מולו להכנת החומר הנדרש להגשה לרשויות.
 • תאום ביקורות יועצים והרשויות באתר לקבלת אישורים הסופיים.
 • הגשת החומר לרישוי עסקים ומעקב לקבלת רישיון העסק.
 • העברת הרישיון ללקוח עם הנחיות לתחזוקת הרישיון.

שתף/י את המאמר
Facebook
WhatsApp
Twitter
Email

הירשמו לקבלת עדכונים

לא ניתן היה לשמור את המנוי שלך. בבקשה נסה שוב.
נרשמת בהצלחה

מאמרים נוספים

מתחם פינוי בינוי - מתחמים מורכזים לפינוי בינוי

טבלת מתחמי פינוי בינוי מוכרזים

ריכזנו עבורכם טבלת מתחמי פינוי בינוי מאושרים - תוכלו למצוא את מועד ההכרזה על המתחם פינוי בינוי או עיבוי בינוי, ההכרזה על מתחם פינוי בינוי מבוצעת ע"י הועדה בין משרדית להתחדשות עירונית.
רישוי זמין וחתימה על גרמושקה לבקשה להיתר

לא עוד חתימה על גרמושקה

כחלק מהליך התייעלות מנהל התכנון והנגשת הליכי הרישוי באופן מקוון מעתה אין צורך בחתימת בעלי הקרקע על גבי הגרמושקה (תכנית מפורטת להגשה להיתר). להורדת טופס מקוון לאישור התכניות.

צור איתנו קשר

משרד

משרד מגדל טויוטה, קומה 23

יגאל אלון 85 תל אביב

כתבו לנו ונהיה בקשר בהקדם האפשרי

נגן וידאו