אל תוותרו על בדיקת איתנות פיננסית של יזמי פינוי בינוי ותמ"א 38 ככלי תומך החלטה –

עורכי דין העוסקים בפינוי בינוי ותמ"א 38 נוטים להמליץ לדיירים על יזם כזה או אחר בהסתמך על הצעתו העקרונית בלבד, מבלי להעמיק בבדיקות הפיננסיות אודות היזם הנבחן.

למעשה ישנה חשיבות מכרעת לבחינת האספקטים הפיננסיים של יזמי פינוי בינוי ותמ"א 38 ושל הנחות היסוד הכלכליות שלהם – משם נגזרת התכנית העסקית וכמובן ההצעה לדיירים.

בין אם החברה הנבחנת הינה ציבורית בעלת רקורד עשיר ובין אם מדובר ביזם צעיר וחסר ניסיון, חשוב מאוד לקרוא את דוחותיה הכספיים של החברה, לבחון את התזרים הצפוי, ולהעריך את הסבירות לקבלת ליווי בנקאי ותחילת ביצוע בבוא העת.

בחירה לא נכונה של יזם בשלב המו"מ עשויה לעכב תהליך פינוי בינוי או תמ"א 38 ואף להכשילו.

שירות הפיקוח הפיננסי מאפשר לעורכי דין ולדיירים לקבל החלטה על בסיס מקצועי, ולא על בסיס אינטואיציה בלבד.

השירות מעניק לדיירים את הוודאות שכל כך חסרה בפרויקטים מורכבים מסוג תמ"א 38, ומאפשר לקבל החלטה מושכלת על בסיס בדיקת איתנות פיננסית של היזם ושל הפרויקט כאחד.

אלו הן הבדיקות אשר נדרשים עורכי הדין לבצע טרם בחירת יזמי פינוי בינוי ותמ"א 38:

  • תזרים מזומנים צפוי של היזם – כאשר יזם לוקח על עצמו יותר מדי פרויקטים, מעבר ליכולותיו התזרימיות ייתכן שתווצר בעיה תזרימית אשר תגרום או לביטול הסכם בפרויקט הספציפי, או עזיבת הפרויקט במהלך הבניה עקב תהליך פירוק החברה או הגדלת המינוף הפיננסי כנגד .
  • בדיקת איתנות פיננסית של היזם, הון עצמי שברשותו, רווחיות בפרויקטים קודמים. לצורך כך ייבדקו, בין היתר, יחסים פיננסיים כגון: יחסי נזילות, יחסי איתנות פיננסית, יחסי רווחיות, יחסי יעילות תפעולית.
  • קיום איזון בין גובה הבטחונות/ערבויות לרמת רווחיות הפרויקט והיקפו.
  • שיטת המימון הנבחרת ע"י היזם (בנק מלווה/קרן מימון, שילוב בין בנק מלווה לקרן מימון, מכירה לפי הערות אזהרה) האם מתאימה לרמת הרווחיות והיקף הכספי של הפרויקט ואינה מסכנת את הדיירים.
  • האם יש ליקויים בתוכנית עסקית של היזם. למשל, נלקחו מחירי מכירה גבוהים מדי, או עלויות נמוכות מדי, נשכחו עלויות מסוימות, לא נלקחו בחשבון השלכות מיסוי וכו'.
  • האם יש כשלים כלכליים בפרויקט שמתבהרים במהלך הבניה. למשל, עלויות בניה גבוהות מהמצופה, חוסר איזון במדיניות מכירתית בין קצב מכירות לרווחיות הפרויקט וכו'.
  • מעקב אחר אירועים שליליים של החברה היזמית בזמן אמת.

לשיחת ייעוץ חינם התקשר עכשיו 073-787-38-38 או שלח מייל office@afikim38.com

שירות זה מתאים בעיקר לדיירים מובילים ועורכי דין תמ"א 38 וכולל:

איתנות פיננסית קבלנים תמא 38 פינוי בינוי

לייעוץ ללא עלות – בחינת איתנות פיננסית של יזמי פינוי בינוי ותמ"א 38:

ניתוח דו"חות כספיים של החברה היזמית.לפני חתימת הסכם ביצוע ולאחר הגשת כל דו"ח כספי שנתי מבוקר.
ניתוח תזרים מזומנים צפוי של החברה היזמית.לפני חתימת הסכם ביצוע ולאחר הגשת כל דו"ח כספי שנתי מבוקר.
ייעוץ בכל הנוגע לבטחונות/ערבויות לדייריםלפני חתימת הסכם ביצוע.
ייעוץ בכל הנוגע למתווה מימוני לפרוייקטלפני חתימת הסכם ביצוע.
דו"ח סטטוס BDI או דן אנד ברדסטריט (D&B) על החברה היזמית.לפי הצורך שנובע ממסקנות הבקרות והניתוחים.
דו"ח סטטוס BDI או דן אנד ברדסטריט (D&B) על קבלן מפתח (במידה והפרוייקט מבוצע ע"י קבלן מפתח).לפי הצורך שנובע ממסקנות הבקרות והניתוחים.
דו"ח BDI או דן אנד ברדסטריט (D&B) על בעלי השליטה בחברה היזמית.לפי הצורך שנובע ממסקנות הבקרות והניתוחים.
דו"ח התראה BDI או דן אנד ברדסטריט (D&B) על החברה היזמית.באופן שוטף כאשר קורה אירועי שלילי כלשהו (תביעה נגד החברה היזמית, תלונות ספקים וקבלני משנה, תלונות דיירים בפרוייקטים אחרים וכו').
בקרה כלכלית של תוכנית עסקית (דו"ח "0") לפרוייקט.בחתימת הסכם ביצוע ובאישור ליווי בנקאי.
בקרה כלכלית של דו"חות פיקוח שוטפים שמוגשים לבנק מלווה.כל חודש בתקופת הבניה.
דו"ח התראה BDI או דן אנד ברדסטריט (D&B) על קבלן מפתח (במידה והפרוייקט מבוצע ע"י קבלן מפתח).באופן שוטף כאשר קורה אירועי שלילי כלשהו (תביעה נגד החברה היזמית, תלונות ספקים וקבלני משנה, תלונות דיירים בפרוייקטים אחרים וכו').
"אורות אדומים" לפי הבקרות והניתוחים.יועברו במיידית לעורך דין דיירים בתמ"א 38 לקבלת החלטות אופרטיביות.