בדיקת איתנות פיננסית יזמים / קבלנים

אל תוותרו על בדיקת איתנות פיננסית לפני קבלת החלטות  –

עורכי דין העוסקים בפינוי בינוי נוטים להמליץ לדיירים על יזם כזה או אחר בהסתמך על הצעתו העקרונית בלבד, מבלי להעמיק בבדיקות הפיננסיות אודות היזם הנבחן.

למעשה, כדי לבחון איתנותו הפיננסית של יזם – ישנו צורך בבדיקות מקיפות הן ברמת החברה והן ברמת הפרויקט עבורו הוא נבחן. הצעת היזם נגזרת  משני פרמטרים מרכזיים:  1. הבנת המצב התכנוני וכלכליות הפרויקט. 2. איתנותו הפיננסית של היזם אשר מצביעה באופן ישיר על אחוז הרווח הנדרש לצורך קבלת ליווי בנקאי (ככל והחברה יציבה יותר בעיני המערכת הבנקאית כך אחוז הרווח הנדרש יקטן וכך ההצעה יכולה להיות טובה יותר לבעלים).  ומכאן זווית נוספת להבנת הצורך בבחירת יזם יציב ובכל איתנות פיננסית מוכחת.

נתונים לבחינה פיננסית של יזמים

בין אם החברה הנבחנת הינה ציבורית בעלת רקורד עשיר ובין אם מדובר ביזם צעיר וחסר ניסיון, חשוב מאוד לקרוא את דוחותיה הכספיים של החברה, לבחון את התזרים הצפוי, ולהעריך את הסבירות לקבלת ליווי בנקאי ותחילת ביצוע בבוא העת ועוד.

בחירה לא נכונה של יזם בשלב המו"מ עשויה לעכב תהליך פינוי בינוי ואף להכשילו.

שירות הפיקוח הפיננסי מאפשר לעורכי דין ולדיירים לקבל החלטה על בסיס מקצועי, ולא על בסיס אינטואיציה בלבד. השירות מעניק לדיירים את הוודאות שכל כך חסרה בפרויקטים מורכבים וארוכי טווח מסוג פינוי בינוי, מאפשר לקבל החלטה מושכלת על בסיס בדיקת איתנות פיננסית של היזם ושל הפרויקט כאחד.

אלו הן הבדיקות אשר נדרשים עורכי הדין לבצע טרם בחירת יזמי פינוי בינוי

 
  • תזרים מזומנים צפוי של היזם – כאשר יזם לוקח על עצמו יותר מדי פרויקטים, מעבר ליכולותיו התזרימיות ייתכן שתווצר בעיה תזרימית אשר תגרום או לביטול הסכם בפרויקט הספציפי, או עזיבת הפרויקט במהלך הבניה עקב תהליך פירוק החברה או הגדלת המינוף הפיננסי כנגד .
  • בדיקת איתנות פיננסית של היזם, הון עצמי שברשותו, רווחיות בפרויקטים קודמים. לצורך כך ייבדקו, בין היתר, יחסים פיננסיים כגון: יחסי נזילות, יחסי איתנות פיננסית, יחסי רווחיות, יחסי יעילות תפעולית.
  • קיום איזון בין גובה הבטחונות/ערבויות לרמת רווחיות הפרויקט והיקפו.
  • שיטת המימון הנבחרת ע"י היזם (בנק מלווה/קרן מימון, שילוב בין בנק מלווה לקרן מימון, מכירה לפי הערות אזהרה) האם מתאימה לרמת הרווחיות והיקף הכספי של הפרויקט ואינה מסכנת את הדיירים.
  • האם יש ליקויים בתוכנית עסקית של היזם. למשל, נלקחו מחירי מכירה גבוהים מדי, או עלויות נמוכות מדי, נשכחו עלויות מסוימות, לא נלקחו בחשבון השלכות מיסוי וכו'.
  • האם יש כשלים כלכליים בפרויקט שמתבהרים במהלך הבניה. למשל, עלויות בניה גבוהות מהמצופה, חוסר איזון במדיניות מכירתית בין קצב מכירות לרווחיות הפרויקט וכו'.
  • מעקב אחר אירועים שליליים של החברה היזמית בזמן אמת.
 
ניתוח דו"חות כספיים של החברה היזמית.לפני חתימת הסכם ביצוע ולאחר הגשת כל דו"ח כספי שנתי מבוקר.
ניתוח תזרים מזומנים צפוי של החברה היזמית.לפני חתימת הסכם ביצוע ולאחר הגשת כל דו"ח כספי שנתי מבוקר.
ייעוץ בכל הנוגע לבטחונות/ערבויות לדייריםלפני חתימת הסכם ביצוע.
ייעוץ בכל הנוגע למתווה מימוני לפרוייקטלפני חתימת הסכם ביצוע.
דו"ח סטטוס BDI או דן אנד ברדסטריט (D&B) על החברה היזמית.לפי הצורך שנובע ממסקנות הבקרות והניתוחים.
דו"ח סטטוס BDI או דן אנד ברדסטריט (D&B) על קבלן מפתח (במידה והפרוייקט מבוצע ע"י קבלן מפתח).לפי הצורך שנובע ממסקנות הבקרות והניתוחים.
דו"ח BDI או דן אנד ברדסטריט (D&B) על בעלי השליטה בחברה היזמית.לפי הצורך שנובע ממסקנות הבקרות והניתוחים.
דו"ח התראה BDI או דן אנד ברדסטריט (D&B) על החברה היזמית.באופן שוטף כאשר קורה אירועי שלילי כלשהו (תביעה נגד החברה היזמית, תלונות ספקים וקבלני משנה, תלונות דיירים בפרוייקטים אחרים וכו').
בקרה כלכלית של תוכנית עסקית (דו"ח "0") לפרוייקט.בחתימת הסכם ביצוע ובאישור ליווי בנקאי.
בקרה כלכלית של דו"חות פיקוח שוטפים שמוגשים לבנק מלווה.כל חודש בתקופת הבניה.
דו"ח התראה BDI או דן אנד ברדסטריט (D&B) על קבלן מפתח (במידה והפרוייקט מבוצע ע"י קבלן מפתח).באופן שוטף כאשר קורה אירועי שלילי כלשהו (תביעה נגד החברה היזמית, תלונות ספקים וקבלני משנה, תלונות דיירים בפרוייקטים אחרים וכו').
"אורות אדומים" לפי הבקרות והניתוחים.יועברו במיידית לעורך דין דיירים בתמ"א 38 לקבלת החלטות אופרטיביות.

שירותים נוספים

לייעוץ ללא עלות – בחינת איתנות פיננסית של יזמי פינוי בינוי ותמ"א 38:

צור איתנו קשר

משרד

משרד מגדל טויוטה, קומה 23

יגאל אלון 85 תל אביב

כתבו לנו ונהיה בקשר בהקדם האפשרי

נגן וידאו