אפיקים רישוי בניה

אפיקים רישוי בניה מתמחה בניהול הליכי רישוי בניה ותכנון פרויקטים בתחום הבניה. המחלקה מנוהלת ע"י ויקי ריצנר – מומחית בניהול הליכי סטטוטוריקה ורישוי, עם ניסיון מצטבר של אלפי יחידות ופרויקטים מורכבים בכל רחבי הארץ. שירותי המחלקה כוללים – ניהול פרויקט לקבלת היתרי בניה, טפסי אכלוס, תעודות גמר, שינוי תב"ע ורישיונות עסקים תוך ייעול הליכים וקיצור זמנים, עבודה משולבת ומתוזמנת עם הרשויות והצוות המקצועי. אפיקים רישוי פיתחה שיטת ניהול ייחודית מכוונת תוצאות על מנת להמשיך ולהפיק את המירב עבור קהל לקוחותיה, להוות מותג של איכות ומצוינות.

סל השירותים של אפיקים רישוי בניה:

שינוי תב"ע –

 • איתור מסמכים סטטוטוריים.
 • קיום ישיבת פרה רולינג בוועדה המקומית, קביעת קידום תכנית בסמכות הוועדה המקומית / המחוזית.
 • מינוי צוות תכנוני, קידום שיבוץ התכנית לדיון בוועדה המקומית להמלצה להפקדת תכנית, קבלת נסח פרסום ומעקב אחרי ביצוע הפרסום.
 • טיפול בהתנגדויות ומעקב לשיבוץ לוועדת משנה למתן תוקף לתכנית.
 • מעקב לביצוע פרסום ברשומות וקבלת תוקף לתכנית.
 • לאורך הפרויקט: מעקב למילוי כל הדרישות וקידום הבדיקות הנדרשות ע"י הוועדה המקומית/המחוזית בכל השלבים, קיום פגישות ברשויות, הוצאת סיכומים ללקוח והצוות התכנוני , החתמה והגשה של תכניות ושאר החומרים הנדרשים ע"י הרשויות.

היתרי בניה  –

 • קיצור לו"ז קבלת היתר תוך תאומים וקשר ישיר מול הרשויות, ניהול הצוות התכנוני ומעקב לביצוע משימות.
 • דיווח שוטף למזמין על התקדמות הפרויקט, הוצאות סיכומי ישיבות עם רשויות וצוותי התכנון.
 • הבנת דרישות המזמין, איתור מסמכים סטטוטוריים ומינוי צוות תכנוני.
 • קיום פגישות, קבלת פרוטוקולים, טיפול בפרסום, ביקורים לקידום הפרויקט מול רשות המקומית לאורך כל שלבי הפרויקט: קבלת תיק מידע, פתיחת בקשה להיתר ,קבלת החלטת וועדה, מילוי תנאים להיתר, קבלת אגרות והיטלים, הנפקת היתר.
 • מעקב על בקשה להיתר ברישוי זמין יחד עם אדריכל הפרויקט, מענה בעת תקלות ושחרור פלונטרים מול רשויות.
 • קביעת פגישות עם צוות תכנוני וגורמים המאשרים ברשות המקומית /הרשויות המאשרות
 • כגון כיבוי, הג"א, תאגיד המים, חח"י, בזק, משרד הבריאות וכו'.
 • קיום ישיבות יועצים לתאום תכנון וקביעת לו"ז ,הוצאת סיכומים.

טופס אכלוס –

 • ביקור בפרויקט, היכרות עם מנהלי הפרויקט, הערכת משך זמן משוער לאכלוס, וגיבוש לוחות זמנים.
 • היכרות עם מסמכים סטטוטוריים של הפרויקט, הבנת התכניות ונספחי הפרויקט, היכרות עם הצוות התכנוני באמצעות פגישה משותפת באתר או בביקורם תקופתיים באתר.
 • ביקורת במח' פיקוח על הבניה ושאר המחלקות המאשרות אכלוס ברשות המקומית, כיבוי והג"א לקבלת דרישותיהם העדכניות לאכלוס, העברתן למנהל אתר ויועצים הרלוונטיים בעדכון שוטף.
 • תאום ביקורת מוקדמת של מח' פיקוח על הבניה וכיבוי.
 • קביעת לו"ז בדיקות מעבדה בתאום עם מנהל אתר והגשת תוצאות לרשויות הרלוונטיות.
 • קביעות ביקורות יועצים, מחלקות הרשות המקומית ושאר הרשויות באתר בהתאם להתקדמות הבניה ובתאום עם לקוח/מנהל אתר עד קבלת האישורים הסופיים לאכלוס, קידום הנפקת טופס אכלוס.

תעודות גמר –

 • היכרות עם הפרויקט ואיתור כל המסמכים הסטטוטוריים.
 • ביקורת במח' פיקוח על הבניה וקבלת דרישותיהם למתן תעודת גמר.
 • החתמה של הצוות התכנוני בהתאם לדרישות הרשות המקומית ושאר הרשויות.
 • פניה וקיום ביקורות באתר של מח' פיקוח וכל הרשויות המאשרות.
 • פניה וקבלת אישורים של הרשויות המאשרות לתעודת גמר בהתאם לדרישות הרשות המקומית.
 • הגשת אישורים/מסמכים החתומים לרשות המקומית ומעקב לקבלת תעודת גמר.

רישיון עסק –

 • היכרות עם הפרויקט דרך ביקור במקום ואיתור מסמכים הסטטוטוריים ברשות המקומית.
 • קיום פגישה ברישוי עסקים וקבלת דרישות לרישיון העסק והפניות לרשויות נוספות.
 • קיום פגישות ברשויות וקבלת דרישתם למתן רישיון.
 • מינוי צוות תכנוני ומעקב מולו להכנת החומר הנדרש להגשה לרשויות.
 • תאום ביקורות יועצים והרשויות באתר לקבלת אישורים הסופיים.
 • הגשת החומר לרישוי עסקים ומעקב לקבלת רישיון העסק.
 • העברת הרישיון ללקוח עם הנחיות לתחזוקת הרישיון.

לתיאום פגישה וקבלת הצעת מחיר. 073-787-38-38

שירותים נוספים

לתיאום פגישה וקבלת הצעה מחיר:

צור איתנו קשר

משרד

משרד מגדל טויוטה, קומה 23

יגאל אלון 85 תל אביב

כתבו לנו ונהיה בקשר בהקדם האפשרי

נגן וידאו