אפיקים רישוי בניה מתמחה בניהול הליכי רישוי בניה ותכנון פרויקטים בתחום הבניה. המחלקה מנוהלת ע"י ויקי ריצנר – מומחית בניהול הליכי סטטוטוריקה ורישוי, עם ניסיון מצטבר של אלפי יחידות ופרויקטים מורכבים בכל רחבי הארץ.

שירותי המחלקה כוללים – ניהול פרויקט לקבלת היתרי בניה, טפסי אכלוס, תעודות גמר, שינוי תב"ע ורישיונות עסקים תוך ייעול הליכים וקיצור זמנים, עבודה משולבת ומתוזמנת עם הרשויות והצוות המקצועי.

אפיקים רישוי פיתחה שיטת ניהול ייחודית מכוונת תוצאות על מנת להמשיך ולהפיק את המירב עבור קהל לקוחותיה, להוות מותג של איכות ומצוינות.

סל השירותים של אפיקים רישוי בניה:

היתרי בניה  –

 • בדיקה סטטוטורית: ביקור במקום הפרויקט, הגעה לרשות הרלוונטית לצורך בדיקת מסמכים הסטטוטוריים, היתרים קודמים ותב"עות.
 • תאום מול הרשות וליווי אדר' להגשת בקשה לתיק מידע.
 • קביעת צוות תכנוני ראשוני: תיאום יועצים או לחלופין היכרות פרונטלית עם צוות התכנון הקיים.
 • תאום מול רשויות וליווי צוות תכנוני בשלב בקרת תכן.
 • תיאום מכוני הבקרה והנחיית הצוות התכנוני להכנת תכנית הגשה לדיון.
 • מעקב על בקשה ברישוי זמין יחד עם אדריכל הפרויקט, מענה בעת תקלות ושחרור פלונטרים מול רשויות.
 • מעקב מול הרשות לקביעת דיון בוועדה: קשר ישיר מול הגורם האחראי, הגעה לרשות.
 • עם קבלת החלטת וועדה – קביעת פגישה ברשות עם בודק התוכניות/ מנהל מח' ההנדסה בנוכחות אדר' הפרויקט לקבלת הנחיות תכנוניות ובדיקת תנאים להיתר – הורדת דרישות לא רלוונטיות.
 • היכרות פרונטלית עם ראשי האגפים המאשרים תנאים להיתר ברשות המקומית, למידת הדרישות.
 • יצירת קשר / פגישה פרונטלית עם כל הרשויות הרלוונטיות עבור קידום תנאים להיתר: כיבוי, הג"א, תאגיד המים, חח"י, בזק, משרד הבריאות וכו'.
 • עדכון לצוות התכנוני הכולל הנחיות ודרישות הרשויות והחלטת וועדה – קביעת לו"ז להשלמת תנאים להיתר.
 • קביעת פגישות יועצים ברשויות הרלוונטיות, קיום ישיבות יועצים לתאום תוכניות אצל הלקוח/ אדר'.
 • הגשת תנאים להיתר בתאום עם יועצים והרשויות ומעקב לקבלת אישורים סופיים.
 • הגשת תנאים להיתר המאושרים לרשות המקומית וקבלת אגרות והיטלים.
 • מעקב להנפקת היתר וסבב חתימות, קבלת הנחיות לבניה וטופס אכלוס והעברתם ללקוח.
 • קבלת היתר חתום ברישוי זמין באמצעות אדר' העברתו ללקוח וצוות תכנוני.

שינוי תב"ע –

 • הבנת דרישות הלקוח ואיתור מסמכים הסטטוטוריים.
 • קיום ישיבת פרה רולינג בוועדה המקומית, קביעת קידום תכנית בסמכות הוועדה המקומית או המחוזית – קבלת סיכום.
 • מינוי אדריכל ומעקב לעריכת בקשה בהתאם לנוהל מבא"ת
 • קידום שיבוץ התכנית לדיון בוועדה המקומית להמלצה להפקדת תכנית, קבלת נסח פרסום ומעקב אחרי ביצוע הפרסום.
 • טיפול בהתנגדויות ומעקב לשיבוץ לוועדת משנה למתן תוקף לתכנית.
 • מעקב לביצוע פרסום ברשומות וקבלת תוקף לתכנית.
 • לאורך הפרויקט: מילוי כל הדרישות וקידום הבדיקות הנדרשות ע"י הוועדה המקומית/המחוזית בכל השלבים בהתאם למערכת מבא"ת, קיום פגישות ברשויות, הוצאת סיכומים ללקוח והצוות התכנוני , החתמה והגשה של תכניות ושאר החומרים הנדרשים ע"י הרשויות.

טופס אכלוס –

 • ביקור בפרויקט, היכרות עם מנהלי הפרויקט, הערכת משך זמן משוער לאכלוס, וגיבוש לוחות זמנים.
 • היכרות עם מסמכים סטטוטוריים של הפרויקט, הבנת תוכניות ונספחי הפרויקט, היכרות עם הצוות התכנוני באמצעות פגישה משותפת באתר או בביקורם תקופתיים באתר.
 • ביקורת במח' פיקוח על הבניה ושאר המחלקות המאשרות אכלוס ברשות המקומית, כיבוי והג"א לקבלת דרישותיהם העדכניות לאכלוס, העברתן למנהל אתר ויועצים הרלוונטיים בעדכון שוטף.
 • תאום ביקורת מוקדמת של מח' פיקוח על הבניה וכיבוי.
 • קביעת לו"ז בדיקות מעבדה בתאום עם מנהל אתר והגשת תוצאות לרשויות הרלוונטיות.
 • קביעות ביקורות יועצים, מחלקות הרשות המקומית ושאר הרשויות באתר בהתאם להתקדמות הבניה ובתאום עם לקוח/מנהל אתר עד קבלת האישורים הסופיים לאכלוס, קידום הנפקת טופס אכלוס.

תעודות גמר –

 • היכרות עם הפרויקט ואיתור כל המסמכים הסטטוטוריים.
 • ביקורת במח' פיקוח על הבניה וקבלת דרישותיהם למתן תעודת גמר.
 • החתמה של הצוות התכנוני בהתאם לדרישות הרשות המקומית ושאר הרשויות.
 • פניה וקיום ביקורות באתר של מח' פיקוח וכל הרשויות המאשרות.
 • פניה וקבלת אישורים של הרשויות המאשרות לתעודת גמר בהתאם לדרישות הרשות המקומית.
 • הגשת אישורים/מסמכים החתומים לרשות המקומית ומעקב לקבלת תעודת גמר.

רישיון עסק –

 • היכרות עם הפרויקט דרך ביקור במקום ואיתור מסמכים הסטטוטוריים ברשות המקומית.
 • קיום פגישה ברישוי עסקים וקבלת דרישות לרישיון העסק והפניות לרשויות נוספות.
 • קיום פגישות ברשויות וקבלת דרישתם למתן רישיון.
 • מינוי צוות תכנוני ומעקב מולו להכנת החומר הנדרש להגשה לרשויות.
 • תאום ביקורות יועצים והרשויות באתר לקבלת אישורים הסופיים.
 • הגשת החומר לרישוי עסקים ומעקב לקבלת רישיון העסק.
 • העברת הרישיון ללקוח עם הנחיות לתחזוקת הרישיון.

לתיאום פגישה וקבלת הצעה מחיר:

לתשומת ליבך, כוכבית * מסמנת שדה חובה.

לתיאום פגישה וקבלת הצעה מחיר:

לתשומת ליבך, כוכבית * מסמנת שדה חובה.