בדיקת אפשרויות תכנון – זכויות בניה פינוי בינוי ותמ"א 38

פרוייקט תמ"א 38 שונה מכל עסקת נדל"ן אחרת ומאופיין במורכבות וחוסר ודאות תכנונית. זכויות הבניה מוגדרות ע"י מספר רב של תוכניות וריבוי אילוצים סטטוטוריים ותכנוניים. על כן, ישנה חשיבות מכרעת לניתוח זכויות איכותי וממצה מצד היזם ומצד הדיירים על מנת להפיק תועלת מקסימאלית.

בתור בעלי דירות ישנה חשיבות מכרעת להבנת היקף הזכויות ואופן ניצולן במגרש, וזאת כדי למצות את שלב ניהול מכרז תמ"א 38. חוסר הבנת התכנון משפיעה באופן ישיר על אופן ניהול המכרז – כאשר הפניה ליזמים מניבה הצעות השונות זו מזו, יש להסיק שקיים פער בהבנת התכנון, או תמחור הלוקה בחסר מצד חלק מהיזמים, הדבר משפיע באופן ישיר על איכות המכרז ותוצאותיו.

כדי לבצע ניתוח זכויות בתמ"א 38 לא די בלהיות אדריכל טוב אלא ישנו צורך בהתמחות בסוג הניתוחים האלה ואף להיות מעודכן בכל בשינויים המתרחשים כמעט בכל שבוע.

דוח ניתוח הזכויות של אפיקים 38 מספק בחינה מדוקדקת של התוכניות החלות, הן מכוח התב"ע והן מכוח התמ"א ע"י אדריכל הבית שלנו.

דו"ח ניתוח זכויות מותאם ספציפית לתחום תמ"א 38 והתחדשות עירונית ומשקלל את כל הפרמטרים הנדרשים לביצוע ניתוח כלכלי לפרויקט תמא.

רוצים דו"ח ניתוח זכויות לבניין שלכם?

ניתוח זכויות בניה תמ"א 38

דו"ח ניתוח זכויות מכיל את הפרקים הבאים:

 • פרטי המגרש, הבניין וחישוב זכויות
  • שטח מגרש
  • קווי מגרש
  • קווי בניין
  • קונטור בניין
  • תאור מספר קומות ויחידות
  • זכויות לפי תב"ע
  • הקלות למינהן
  • זכויות לפי תמ"א 38
  • צפיפות מותרת
  • מדדים כמותיים מקובלים
 • חישוב זכויות לצורך היטל השבחה
 • פרוט קומות בבניין משודרג/חדש
 • תמהיל דירות חדשות תוך פרוט:
  • סוג יח"ד
  • קומה
  • כמות
  • שטח עיקרי
  • ממ"ד
  • מרפסת
  • חדר מדרגות
  • מסתור כביסה
  • חלוקת דירות אופציאונלית בין יזם לדיירים
 • פרוט פתרונות חניה ושטחים נוספים (לובי, מחסנים וכו')