מפקח בניה בפינוי בינוי ותמ"א 38 עבור הדיירים

מפקח בניה בפינוי בינוי – מהדמויות המרכזיות והחשובות בהתהוות פרויקט פינוי בינוי, אמון על שמירת אינטרס בעלי הדירות, ייעוץ ובקרה לגבי תכנון וביצוע הפרויקט וליווי שלבי המסירה. שימוש במפקח בניה מנוסה ימנע תקלות בשלב הבניה ויאפשר איתור וטיפול מוקדם בליקויי בנייה, שמירה על רציפות הבניה, בקרה, דיווח והקניית שקט נפשי לבעלי הדירות.

יכולות מפקח בנייה בפרויקט פינוי בינוי:

  • מפקח הדיירים בתחום פינוי בינוי מוכרח לקרוא את המפרטים הטכניים, התכניות האדריכליות – החל משלב הסקיצה הרעיונית ועד הגשת הגרמושקה, תכניות העבודה וכתבי הכמויות.
  • יכולת לאתר ליקויים ותקלות בניה, הבנת תהליכי הבניה, הבנה של מורכבויות הבניה בדגש על בטיחות ורציפות העבודה.
  • יכולת בחינה של הקבלן לאור הבנת הדרישות המוניציפליות, התאמה בין הדרישות לבין המבוצע בפועל.
  • הבנת הליכי רישוי, תקשורות מול רשויות, קידום תב"עות והולכת בפרויקט במסדרונות התכנון לצורך בקרה ודיווח מדויק.

תקפיד מפקח הבניה מטעם הדיירים:

  • המפקח יוודא כי התכניות המוגשות לעירייה תואמות את עקרונות התכנון וכלל התחייבויות היזם על פי הסכם הפרויקט.
  • מפקח בניה מבצע בחינה והתאמה של איכות העבודה לטובת הדיירים, בדיקת התנהלותו השוטפת של הקבלן. התאמה של כמויות החומרים בפועל לכתב הכמויות. התאמת הבניה בפועל למפרטים והתכניות שנקבעו, וכן לתקנים הקבועים בחוק.
  • פיקוח בנייה בפרויקט פינוי בינוי עשוי למנוע ליקויים ותקלות בניה כגון, סדקים, רטיבויות, פילוס של קירות, צנרות, אינסטלציה, שימוש בחומ"ס, רצף חשמל בדירות ועוד.
  • על מפקח הבנייה להציף תקלות וליקויי בניה, הן ליזם, הן לדיירים והן לעו"ד מטעם הדיירים – אלו יחדיו יקבעו את דרך הפעולה הרצויה. ככל שידרשו הליכים משפטיים יגיש המפקח דו"ח ליקויים ויציגו בביהמ"ש.
  • ביקורת פיננסית והתאמתה לתקציב – פיקוח על ספקים, בדיקות ואישורים של חשבוניות, קריאה ובקרה של דו"חות הפיקוח המוסד הפיננסי המלווה, התאמת הוצאות לדו"ח 0 שמאי.

רוצים לישון בשקט? פיקוח בניה של אפיקים - למענכם ובשבילכם

מתוך השתלמות עורכי דין על מפקח בניה בפינוי בינוי ותמ"א 38:

שירותים נוספים

מחפש מפקח פינוי בינוי?

צור איתנו קשר

משרד

משרד מגדל טויוטה, קומה 23

יגאל אלון 85 תל אביב

כתבו לנו ונהיה בקשר בהקדם האפשרי

נגן וידאו